در حال بارگذاری

در حال بارگذاری ...

معرفی کمیته های تخصصی

کمیته هنرهای نمایشی

مقدمه

برنامه های تلویزیونی ـ ماهواره ای و اینترنتی یکی از قوی ترین و متداول ترین منابع اطلاع رسانی در عصر حاضراند که غرب به واسطه تکیه بر تفکرات اومانیستی و تأکید بر امیال انسانی توانسته است تسلط خود را بر رسانه مذکور تداوم بخشد. لذا می توان ادعا کرد عصر کنونی، عصر رویارویی تفکرات اسلامی و سکولار در عرصه دنیای مجازی است. بر همین اساس با توجه به نقش رسانه ملی در تنویر افکار عمومی و در پی توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر حضور نیروهای متخصص و متعهد ضروری است حوزه علمیه  به عنوان مرکزی راهبردی برای پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز رسانه ملی فاصله خود را تا وضعیت مطلوب کوتاه تر نماید.

لذا  کمیته هنر های نمایشی با نگاهی دوباره به اقتضاعات و ظرفیت های حوزه سعی کرده با برنامه ریزی دقیق از طریق جذب و گزینش هدفمند راه را برای ورود نیروهای متعهد، تازه نفس و مصمم  در بسترهنر های نمایشی فراهم سازد

اهداف

شناسايي و تأمين الگوهاي مورد نياز براي کاربردي کردن معارف ديني در حوزه هنر و رسانه؛

توليد و ارائه منظومه نيازمندي‌هاي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري اسلامي در زمينه دانش‌هاي رسانه‌اي با اتکا به معارف اصيل اسلامي

ارتقای سطح علمی و عملی طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور 

کاهش فاصله وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

 اسیب شناسی وبازنگری در شیوه حضور طلاب در عرصه هنر های نمایشی

طراحی شیوه جذب و گزینش هدفمند  طلاب 

ایجاد بستر مناسب جهت تولید تخصصی اثار دینی توسط طلاب حوزه

ساختار کمیته

لازم به ذکر است ، پس ازانتخاب اعضاء وتشکیل کمیته چند جلسه با اعضای کمیته برگزار وبا توجه به سیاستهای کلان حوزه برنامه سالانه کمیته طرح ریزی ومصوب گردید در کنار برنامه سه کار گروه همزمان در کمیته شروع به کار کردند

 کارگروه شناسایی وجذب 

کارگروه تخصصی فیلمنامه 

 کارگروه تخصصی  اموزش وتولید 

شرح وظایف

وظایف کمیته هنر های نمایشی به صورت ذیل مدون و در دستور کار قرار گرفت:

تشکیل کار گروه های تخصصی فیلمنامه ، جذب ،اموزش وتولید 

انتخاب کارشناسان  گروه ها

شناسایی بهترین راه کارهای تبلیغ  در عرصه هنر

نظارت بر برنامه عملیاتی

نظارت بر توليد طرح، فيلم نامه و متون مورد نياز حوزه علمیه درزمینه تبلیغات رسانه ای

نظارت، ارزيابي و مشاوره در توليد برنامه هاي رسانه اي

اعضای کمیته هنرهای نمایشی

  • سید ابوالقاسم صالحی زاده (دبیر کمیته)
  • مهدی داودآبادی
  • میثم حسنی
  • سید مهدی میرغیاثی

کمیته هنرهای تجسمی :

مقدمه

برنامه های تلویزیونی ـ ماهواره ای و اینترنتی یکی از قوی ترین و متداول ترین منابع اطلاع رسانی در عصر حاضراند که غرب به واسطه تکیه بر تفکرات اومانیستی و تأکید بر امیال انسانی توانسته است تسلط خود را بر رسانه مذکور تداوم بخشد. لذا می توان ادعا کرد عصر کنونی، عصر رویارویی تفکرات اسلامی و سکولار در عرصه دنیای مجازی است. بر همین اساس با توجه به نقش رسانه ملی در تنویر افکار عمومی و در پی توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر حضور نیروهای متخصص و متعهد ضروری است حوزه علمیه  به عنوان مرکزی راهبردی برای پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز رسانه ملی فاصله خود را تا وضعیت مطلوب کوتاه تر نماید.

لذا  کمیته هنر های نمایشی با نگاهی دوباره به اقتضاعات و ظرفیت های حوزه سعی کرده با برنامه ریزی دقیق از طریق جذب و گزینش هدفمند راه را برای ورود نیروهای متعهد، تازه نفس و مصمم  در بسترهنر های نمایشی فراهم سازد

اهداف

شناسايي و تأمين الگوهاي مورد نياز براي کاربردي کردن معارف ديني در حوزه هنر و رسانه؛

توليد و ارائه منظومه نيازمندي‌هاي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري اسلامي در زمينه دانش‌هاي رسانه‌اي با اتکا به معارف اصيل اسلامي

ارتقای سطح علمی و عملی طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور 

کاهش فاصله وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

 اسیب شناسی وبازنگری در شیوه حضور طلاب در عرصه هنر های نمایشی

طراحی شیوه جذب و گزینش هدفمند  طلاب 

ایجاد بستر مناسب جهت تولید تخصصی اثار دینی توسط طلاب حوزه

ساختار کمیته

لازم به ذکر است ، پس ازانتخاب اعضاء وتشکیل کمیته چند جلسه با اعضای کمیته برگزار وبا توجه به سیاستهای کلان حوزه برنامه سالانه کمیته طرح ریزی ومصوب گردید در کنار برنامه سه کار گروه همزمان در کمیته شروع به کار کردند

 کارگروه شناسایی وجذب 

کارگروه تخصصی فیلمنامه 

 کارگروه تخصصی  اموزش وتولید 

شرح وظایف

وظایف کمیته هنر های نمایشی به صورت ذیل مدون و در دستور کار قرار گرفت:

تشکیل کار گروه های تخصصی فیلمنامه ، جذب ،اموزش وتولید 

انتخاب کارشناسان  گروه ها

شناسایی بهترین راه کارهای تبلیغ  در عرصه هنر

نظارت بر برنامه عملیاتی

نظارت بر توليد طرح، فيلم نامه و متون مورد نياز حوزه علمیه درزمینه تبلیغات رسانه ای

نظارت، ارزيابي و مشاوره در توليد برنامه هاي رسانه اي

اعضای کمیته هنرهای تجسمی

  • ابراهیم سلیمانی (دبیر کمیته)
  • وحید فولادزاده
  • حسن سیدی ساروی
  • حسن محمودی
  • قافله باشی

کمیته هنرهای حوزوی :

مقدمه

به زودی اهداف و برنامه‌های این کمیته منتشر خواهد شد

اعضای کمیته هنرهای حوزوی

  • به زودی ...

کمیته شعر :

اهداف:

- دستیابی به هنرمندان و آثار برگزیده در حوزه شعر و موضوع هنر دینی.

- ارائه آموزش و نشستهای علمی فاخر در حوزه شعر با موضوع هنر دینی.

- پشتیبانی ادبی در مشاوره و ارائه الگو در شعر.

- ارائه الگوی مناسب و درخور، جهت دستیابی به آثار برتر در حوزه شعر و هنر دینی.

- برگزاری جشنواره هنر آسمانی.

وظائف :

- ارائه خدمات در حوزه شعر.

- تولید آثار فاخر و الگویی در حوزه شعر.

- پشتیبانی علمی، هنری، مشاوره ای در حوزه هنر دینی و شعر.

- رصد آثار شعر در موضوعات هنر دینی.

- جذب طلاب هنرمند و توانمند در حوزه شعر.

- تعامل و ارتباط مستمر و نتیجه‏بخش با حوزه های علمیه مراکز هنری و بویژه هنر دینی.

- تشکیل شورای علمی کمیته شعر.

- ارائه گزارش دوره ای و موردی از فعالیت کمیته شعر.

- برپایی کلاس آموزش در موضوعات هنر و هنر دینی بویژه شعر.

- برپایی نشست های تخصصی با موضوع شعر و هنر دینی.

- انجام وظائف محوله از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی.

- برگزاری جشنواره هنر آسمانی حوزه، در کمیته شعر.

 

اعضای کمیته شعر :

تقی پورمتقی ( دبیر کمیته)

نیره قاسمی‌زادیان

زکریا اخلاقی

حسن بیاتانی

سید علی حسینی ایمنی

یحیی علوی فرد

سمیه خردمند

 

کمیته داستان

 

اهداف:

- دستیابی به هنرمندان و آثار برگزیده در حوزه داستان و موضوع هنر دینی.

- ارائه آموزش و نشستهای علمی فاخر در حوزه داستان با موضوع هنر دینی.

- پشتیبانی ادبی در مشاوره و ارائه الگو در داستان پردازی.

- ارائه الگوی مناسب و درخور، جهت دستیابی به آثار برتر در حوزه داستان و هنر دینی.

- برگزاری جشنواره هنر آسمانی.

 

وظائف:

- ارائه خدمات در حوزه داستان.

- تولید آثار فاخر و الگویی در حوزه داستان.

- پشتیبانی علمی، هنری، مشاوره ای در حوزه هنر دینی و داستان.

- رصد آثار داستان در موضوعات هنر دینی.

- جذب طلاب هنرمند و توانمند در حوزه داستان.

- تعامل و ارتباط مستمر و نتیجه‏بخش با حوزه های علمیه مراکز هنری و بویژه هنر دینی.

- تشکیل شورای علمی کمیته داستان.

- ارائه گزارش دوره ای و موردی از فعالیت کمیته داستان.

- برپایی کلاس آموزش در موضوعات هنر و هنر دینی بویژه داستان.

- برپایی نشست های تخصصی با موضوع داستان و هنر دینی.

- انجام وظائف محوله از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی.

- برگزاری جشنواره هنر آسمانی حوزه، در کمیته استان.

 

اعضای کمیته داستان

سید احمد بطحایی ( دبیر کمیته)

مسلم ناصری

مجتبی علیزاده

حسن سیدی ساروی

مجید ملامحمدی

اهداف ، وظایف و برنامه سالانه کمیته پژوهش

مقدمه:جایگاه والای حوزه علمیه در پایگاه دینی و علمی جهان تشیع نشان از مسئولیت گرانبها در اجراء ، هدایت و حرکت به سوی تعالی در همه حوزه های علوم معنوی و مادی است. تلاش گسترده و عمیق این پایگاه دینی عظیم در دست یابی به علوم و فنون بشری ستودنی و منحصر به فرد است.

در مطالعه پهنه وسیع علوم ، دانش و هنر توجه به هنر دینی به فرموده حضرت امام((که تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی (ص)، اسلام ، ائمه هدی، اسلام فقرای دردمند، اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد.)) مهمترین ضرورت و دلیل توجه به هنر دینی و اسلامی است. ناگفته پیداست که هنر زبانی رسا و زیبا دارد و بدین سبب هر چه بر زبان هنر جاری است فارغ از محتوای آن جذاب تر است . چراغ راه ما فرموده مقام معظم رهبری است که می فرمایند: سعی کنید هنری را که تولید می کنید و ارائه می دهید هنر فاخر باشد، یعنی اعتلای هنر، مورد نظر باشد بدین سبب حرکت به سوی هنر متعالی و دستیابی به مبانی نظری عمیق در هنر دینی مطلوب  ماست. 

ترویج فرهنگ پژوهش در عرصه مطالعات نظری هنر دینی و اهمیت پژوهش های هنری و دینی و فعالیت های مرتبط همچون نشست های تخصصی و مشاوره طلاب علاقه مند در موضوع دین، هنر و رسانه ضروری می باشد. بدین سبب در ابتدا لازم است به اهداف دبیرخانه و جشنواره بپردازیم.

 

اهداف جشنواره:

دست یابی به هنر دینی از طریق تربیت نیروی انسانی کار آمد.

گسترش فرهنگ دینی و اسلامی در قالب آثار هنری متنوع و روز آمد.

ترویج فرهنگ  پژوهش در عرصه هنر و حمایت از پژوهش های هنری 

شناسایی و معرفی مراکز هنری مرتبط با حوزه علمیه 

سازماندهی نیرو های هنرمند حوزه 

ایجاد ارتباط بین طلاب و فضلای هنرمند با سایر هنرمندان 

شناسایی و کشف استعداد های هنری طلاب 

سوق دادن طلاب به سوی فعالیت های هنری 

حمایت از آثار هنری طلاب و فضلای حوزه 

 

اهداف کمیته پژوهش:

دستیابی به پژوهش های مورد نیاز از طریق شناسایی، هدایت و حمایت پژوهش های مرتبط با هنر دینی 

گسترش هنر دینی و اسلامی در قالب  آثار پژوهشی و هدایت این آثار به سوی مطالعات دین، هنر و رسانه

ایجاد زمینه ارتباط میان طلاب و فضلای پژوهشگر و علاقمند به پژوهش هنر دینی با سایر پژوهشگران این بخش پژوهشی.

ارتقاء علمی و هنری طلاب  از طریق شناسایی، راهنمایی ، حمایت و مشاوره پژوهشگران علاقمند به عرصه هنر دینی در میان طلاب حوزه علمیه 

فراهم نمودن بستر لازم جهت ایجاد پایگاه شناسایی و کشف استعداد هنری طلاب و بویژه هنر دینی و هدایت و حمایت آنان بمنظور دستیابی به هنر تراز

توسعه و ترویج آموزش های هنری در بین طلاب

وظایف کمیته پژوهش:

تنظیم برنامه و بودجه سالانه با تاکید بر الگوهای هنر دینی و اسلامی

شناسایی نیاز های پژوهش هنر دینی، حمایت وهدایت آنها 

بر پایی جلسات نقد و نظر و کارشناسی با موضوع هنر، دین و رسانه 

ایجاد ارتباط و هماهنگی بین مراکز علمی و هنری خارج از حوزه علمیه با حوزه علمیه ، طلاب علاقه مند و دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی 

تشکیل گروهها و نشست های تخصصی در موضوع هنر دینی 

شناسایی پژوهشگران هنر دینی

شناسایی مراکز پژوهش هنر دینی

رایزنی با طلاب و فضلا جهت بهره مندی از دانش و مهارتهای آنها.

ارائه خدمات مشاوره هنری به طلاب علاقه مند

شناسایی و معرفی مراکز پژوهشی هنر دینی و اسلامی

 

اعضای کمیته پژوهش:

دکتر مهدی بهرامی ( دبیر کمیته )

ابوالفضل هادی‌منش

محمد سلیمی

مهدی امینی

محمدجواد امین خندقی

سیدحمدرضا قادری