در حال بارگذاری

در حال بارگذاری ...

اخبار :کمیته داستان

 • بررسي نقش هنر در تبليغ دين

  بررسي نقش هنر در تبليغ دين

  تبليغ در حوزه دين كه يك ركن اساسي در فرآيند هويت سازي يك ملت و جامعه‌است بايد مورد مداقه و پژوهش قرار گيرد و راه كارهاي مناسب براي كارآيي بيشتر آن جستجو شود. نقش هنر در تبليغ دين، پيام دهنده در حقيقت هنرمند دين‌دار و هنر عجين شده با انديشه و تفكر ديني است. پس براي رسيدن به تأثير مطلوب در عرصه تبليغ ديني لازم است هنر به عنوان موثرترين امكان جهت انتقال پيام، توسط مبلغين دين به درستي شناخته شود.

 • نقد رمان سنگی که نیفتاد،

  نقد رمان سنگی که نیفتاد،

  نشست تخصصی نقد رمان سنگی که نیفتاد، با حضور محمدعلی رکنی(نویسنده)، مجید قیصری(منتقد). زمان: 7/10/1395 ، ساعت 16،مکان: ساختمان دبیرخانه دائمی جشنواره هنرآسمانی

 • کمیته داستان دبیرخانه دائمی در یک نگاه

  کمیته داستان دبیرخانه دائمی در یک نگاه

  معرفی اجمالی کمیته داستان دبیرخانه دائمی جشنواره هنراسمانی

 • ثبت نام و ارسال اثر به پنجمین جشنواره هنرآسمانی تا سی ام دی تمدید شد

  ثبت نام و ارسال اثر به پنجمین جشنواره هنرآسمانی تا سی ام دی تمدید شد

  به دلیل تقارن با امتحانات، و دریافت آثار طلابی که در پنجمین جشنواره هنرآسمانی ثبت نام کرده ولی هنوز موفق به ارسال اثر خود نشده اند، ثبت نام و ارسال اثر به پنجمین جشنواره هنرآسمانی تا سی ام دی تمدید شد